V E R T R E T U N G S P L A N für Mittwoch, den 12.01.2022

St Leh. Kla. Fach Raum Vertr. Vertretung Bemerkung
04 STE 05B TX K05B KAL  Kaltermann  M; g.M.
05 STE 05B TX TXR1 TH  Theiss  E, VR

Klasse: 06B Vertretungsdatum: Mittwoch, 12.01.2022
St Leh. Kla. Fach Raum Vertr. Vertretung Bemerkung
01 STE 06B D .......... ..........    Stunde entfällt

Klasse: 07B Vertretungsdatum: Mittwoch, 12.01.2022
St Leh. Kla. Fach Raum Vertr. Vertretung Bemerkung
03 LK 07B D .......... MEI  Meier  Aufgaben LK, VR

Klasse: 07C Vertretungsdatum: Mittwoch, 12.01.2022
St Leh. Kla. Fach Raum Vertr. Vertretung Bemerkung
06 STE 07C D .......... ..........    Stunde entfällt

Klasse: 08A Vertretungsdatum: Mittwoch, 12.01.2022
St Leh. Kla. Fach Raum Vertr. Vertretung Bemerkung
01 LK 08A D .......... KAL  Kaltermann  Aufsicht aus 7C
02 LK 08A D .......... LS  Dr. Langensiepen  g.M.

Klasse: 08C Vertretungsdatum: Mittwoch, 12.01.2022
St Leh. Kla. Fach Raum Vertr. Vertretung Bemerkung
02 STE 08C TX TXR2 ..........    Stunde entfällt
03 STE 08C TX TXR2 ..........    Stunde entfällt

Kopplung/Kurs: gk10 ( Klassen: 10A 10C 10D 10B ) Vertretungsdatum: Mittwoch, 12.01.2022
St Leh. Kla. Fach Raum Vertr. Vertretung Bemerkung
05 LK gk10 BI .......... SH  Schiebel  Aufgaben LK
05 SH gk10 BI .......... ..........    entfällt; Distanzaufgaben
06 LK gk10 BI .......... SH  Schiebel  Aufgaben LK
06 SH gk10 BI .......... ..........    entfällt; Distanzaufgaben
Zurück zum Anfang